زندگی‌نامه‌ی من:‌الکس فرگوسن

۳۳۰,۰۰۰ریال

Out of stock

اطلاعات کتاب

زندگی‌نامه‌ی پر جنجال سر الکس فرگوسن که در سال ۲۰۱۳ بعد از بازنشستگی او منتشر شد و دنیای ادبیات ورزشی را به لرزه در آورد.

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “زندگی‌نامه‌ی من:‌الکس فرگوسن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *