در بخش جدید نشر گلگشت، سراغ ادبیات ناداستان و مستند رفتیم. این ادبیات در اصل مادر ادبیات ورزشی هم هست؛ نشات گرفته از واقعیت و دنیای اطراف ما. سعی داریم در این بخش با جستارها، مقاله‌ها، بررسی و دیگر متون شگفت‌انگیز، بخشی جدید از ادبیات روز دنیا را به شما نشان دهیم.

این مجموعه در حال رشد است و کارهای جدیدی و مهمی در راه دارد.