ادبیات ورزشی بخش ادبیات کودک هم دارد، که به شدت پرطرفدار و جذاب است. چندسالی می‌شود که حتی در جایزه‌های کتاب برتر سال هم در نظر گرفته شده و مقام می‌آورند. برای مثال کتاب رویای بزرگ ماریو به عنوان بهترین کتاب سال ورزشی آلمان شناخته شد.