ثبت نام

» شرایط و ضوابط

[ خدمات پس از فروش ]
چنانچه کالاهای فروخته شده دارای نقص باشد و بخشی از جلد و یا صفحات داخلی کتاب مخدوش باشد، کتاب به رایگان مسترد خواهد شد.

[ معافیت مالیاتی ]
طبق قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات (بند 5 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده)، کتاب‌های فروشگاه آنلاین انتشارات گلگشت مشمول مالیات نمی‌باشند.