علی امیری‌فر

علی امیری‌فر

علی امیری‌فر-فرناندو مورینتس

علی امیری‌فر متولد سال 1368 در رامسر و ساکن تهران است. ایشان به عنوان خبرنگار و سردبیر ورزشی در سایت طرفداری فعالیت کرده و در همکاری با نشر گلگشت، چندین کتاب را تاکنون به صورت ترجمه، منتشر کرده است.

کتاب ها توسط علی امیری‌فر