نشر گلگشت

پائولو مالدینی

پائولو مالدینی، پایین اُلمپوس

نیلوفر حیدری | کتاب پائولو‌ مالدینی 1041، نوشته دیگو گوئیدو، مرد پیچیده‌ای را به دور از کلیشه‌های معمول فوتبالیست‌ها نشان می‌دهد، حتی قبل از آنکه ستاره‌ای مطلق شود. پایین کوه اُلمپوس[1]، تختگاه خدایان که چند سالی است او را بر فرازِ آن برده‌ایم، پائولو مالدینی متفاوتی وجود دارد: «انسان، ناکامل، با سایه و روشنی؛ مطمئناً […]

سبد خرید بستن