نشر گلگشت

نامه‌ای به ایتالیا

به مردم خانه‌ام؛ اتفاقی که برای کشورمان در حال رخ دادن است وجودم را پر از اضطراب و درد می‌کند. نمی‌توانم احساس وحشتناکِ دیدنِ رنج کشیدن ایتالیا و جان‌هایی که هر روز از دست می‌رود را توصیف کنم. قلب من همراه مردمی است که بیمار شده یا کسی را از دست داده‌اند. همچنین می‌خواهم به […]

سبد خرید بستن